Select Page

Kaj je LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativna, raziskovalna in izkustvena metoda za podjetja in delovne skupine, katerih cilj je iskanje konkretnih poslovnih rešitev in izboljšav. Udeležence natančno vodimo skozi procese razmišljanja, komunikacije in reševanja konkretnih problemov iz lastnega delovnega okolja. Proces dela je usmerjen od manj k bolj kompleksnim vprašanjem.

Vsak udeleženec glede na vprašanja mentorja gradi svoje 3D modele in pri tem uporablja posebej izbrane LEGO® kocke.
3D modeli iz kock so osnova za skupinsko diskusijo, pretok znanja in informacij, reševanje problemov in sprejemanje odločitev.

Delavnice se lahko izvajajo tako v manjših timih (do 10 oseb) kot tudi v večjih podjetjih z več zaposlenimi – število udeležencev NI omejeno. V vsakem primeru je izvedba delavnice na najvišjem nivoju, z namenom naročniku ponuditi maksimalno dodano vrednost v obliki konkretnih poslovnih rešitev in izboljšav. Lego delavnice lahko vodi le facilitator / moderator, ki je zato usposobljen in ima pridobljen LSP® certifikat.

 

Blog

Kako razvijamo vsebine LEGO®SERIOUS PLAY® delavnic?

Proces razvoja programa določajo potrebe trga - potrebe naročnika. Zelo pomembno je, da dobro razumemo, kakšen je specifičen cilj naročnika in kakšna naj bo končna sprememba vedenja (ali odnosa). Z našimi naročniki predhodno vzpostavimo dober stik in odnos v želji po...

Z LSP® metodo do akcijskega načrta le v 4 urah!

Pretekli teden smo v avstrijskem Grazu izvedli LEGO® SERIOUS PLAY® delavnico za mala podjetja in sp - je, katerih skupni cilj je internacionalizacija poslovanja in vstop na svetovne trge. V štiri-urni delavnici smo uspešno prišli do podrobnega načrta delovanja (action...

Kako in kje potekajo delavnice LEGO® SERIOUS PLAY®?

Priporočamo vsem podjetjem ne glede na število zaposlenih! Delavnice se izvajajo tako v manjših timih (do 10 oseb) ko v večjih podjetjih z veliko zaposlenimi – število udeležencev ni omejeno. V vsakem primeru je izvedba delavnice na najvišjem nivoju, z namenom naročniku ponuditi maksimalno dodano vrednost v obliki konkretnih poslovnih rešitev in izboljšav. Lego delavnice lahko vodi le facilitator / moderator, ki je zato usposobljen in ima pridobljen LSP® certifikat.

Časovni okvir delavnic je fleksibilen in je odvisen od zahtev naročnika in kompleksnosti izziva. Izbiramo med možnostmi:

LEGO delavnica

poldnevna delavnica
(4 ure)

LEGO serious play

celodnevna delavnica
(8 ur)

LEGO

dvodnevna delavnica
(2x 8ur)

Za izvedbo delavnice potrebujemo dovolj prostora, da udeležencem zagotovimo prostor na omizju za gradnjo modelov. Kako velik prostor potrebujemo, je odvisno od števila udeležencev. Program lahko izvedemo na katerikoli lokaciji, v prostorih naročnika ali v drugih primernih prostorih (sejne sobe, konferenčne dvorane, …). LSP® delavnica je lahko samostojna programska celota ali kot del vašega organiziranega dogodka (npr. teambuilding, strokovna srečanja, regijska srečanja …). Možna je izvedba v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kontakt za naročnike:
blaz@seriousplay.si | 031 308 144

Temeljna prepričanja LEGO® SERIOUS PLAY® metode:

 • Vodja nima vseh odgovorov. Uspeh je odvisen od vseh udeležencev.
 • Vsak želi prispevati in biti del uspešne zgodbe.
 • Poslovni model, k kateremu lahko prispeva vsak in se v njem izrazi, se je izkazal za uspešnega!
 • Zanemarjanje znanj posameznikov je napaka.
 • Svet okoli nas je kompleksen in spremeljiv.

LEGO® SERIOUS PLAY® temelji na ključnih predpostavkah:

 • Uspeh podjetja je skrit v ljudeh. Strategijo podjetja se živi, naj ne leži pozabljena v nekem »fasciklu«.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® ni igra, je močno orodje za reševanje kompleksnih izzivov podjetja, pri čemer udeleženci gradijo 3D modele in vsem znanih LEGO® kock.
 • Rešitev je v sistemu in v ljudeh. Vsi hodimo v službo, da bi kvalitetno opravili delo in to tudi zmoremo. Živimo pa v svetu, ki je dinamičen in nepredvidljiv in od nas terja fleksibilnost ter vedno nove načine delovanja.
 • Izkušnje potrjujejo, da so delavnice po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® učinkovite, praktične in produktivne. Proces deluje pri vseh članih organizacije.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® metoda ni omejena na posamezne panoge.

Zakaj uporabiti metodo
LEGO® SERIOUS PLAY®?

Prstoznanje® je izraz, ki smo ga odkrili v podjetju Sadhana d.o.o. in najbolje povzame princip dela . Roke in prsti so povezani s 70 do 80 odstotkov možganskih celic. Naši možgani pa imajo omejen delovni spomin. Ob delu, ki zaposli prste in možgane hkrati dosežemo mnogo višji nivo delovanja in znatno povečamo zmogljivost možganov. Odprejo se nam vrata domišlije in bolj čustvenega doživljanja, zato vsak udeleženec v lasten model resnično »prispeva sebe«.  Misli in ideje nastanejo pred našimi očmi, v želji, da se izrazijo in oživijo. Neprecenljivo!

Zato delo po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® močno preseže rezultate običajnega sestankovanja, brainstorminga, suhopranih diskusij in task-listov.

V kratkem času lahko skupina posameznikov doseže jasno, vsem razumljivo usmeritev, s katero se vsi strinjajo in so pripravljeni delati v skladu z njo. Vsi uvidi in novi pogledi dobijo težo in pomen pri odločitvah posameznikov. Implementacija se zgodi po naravni poti.

Kdaj je smiselno uporabiti
metodo LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® deluje v situacijah, ko ne vidimo jasne rešitve ali pravega odgovora. Tak pristop, način razmišljanja, komunikacija in delovanje k rešitvi vedno prinaša izredno visok angažma posameznikov. Navajamo nekaj podvprašanj, na katere si lahko odgovorite. Ena ali več kljukic pomeni, da bo delavnica LEGO® SERIOUS PLAY® dvignila vaše rezultate. Kdaj je torej čas?

– ko vsem zastavljate isto vprašanje, dobivate pa popolnoma različne odgovore;
– ko je za vas zelo pomembno, da vsi aktivno sodelujejo pri diskusiji;
– ko zahtevate, da vas vsi razumejo, želite pa si izogniti frustracijam v timu;
– ko si želite porabiti čas v skupini kvalitetno in nikogar »izgubiti«;
– ko želite vzpodbuditi učenje novega in nove načine razmišljanja;
– kadar se spopadate s težkimi in kompleksnimi izzivi in si želite konstruktivno okolje;
– kadar je zelo pomembno za vas, da ljudje odkrito spregovorijo o svojem doživljanju in čustvih, ne da bi se pri tem počutili ogrožene;
– kadar imate v skupini ljudi, ki menijo, da so sestanki izguba časa;
– kadar je zelo pomembno, da skupina poišče odgovor in rešitev, h kateri se lahko resnično zaveže;
– ko se vam dogaja, da se vaši sestanki usmerjajo bolj v posameznike, kot v njihova sporočila.

LEGO® SERIOUS PLAY® metoda se je že izkazala za uspešno v primerih razvoja novih strategij in njihovega izvrševanja, re-organizacij podjetja ali združevanja podjetij, razvoja na področju timov in vodenja.

LEGO® SERIOUS PLAY®  metodo so v podjetju LEGO® razvili v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki s področja organizacijskega vedenja in razvoja strategij na tehnološkem inštitutu MIT (ZDA).

LEGO® SERIOUS PLAY® povezuje tisto najboljše iz dveh svetov:
Učenje, kreativno igro in razvoj kadrov
Razvoj in rast organizacij, implementacijo poslovnih strategij, razvoj in vpliv  “pravega”  vodenja

Znanstvene raziskave, na katerih temelji metoda LEGO® SERIOUS PLAY®  so potrdile, da je proces učenja mnogo bolj učinkovit, kadar zaposlimo oboje, roke in um. Tak proces sproži poglobljeno razumevanje okoliščin in njihovega potenciala.

Blaž Jarc, EMBA

LSP® Facilitator & Expert

Association of Master Trainers in LEGO® SERIOUS PLAY® Method

Kompetence:

 • ekspert in coach na področjih: strateško vodenje, strateška komunikacija, VUCA Leadership, konzultativna prodaja, prodaja na podlagi vrednosti, vodenje zavedne varnosti
 • LEGO® SERIOUS PLAY® izkušeni facilitator
 • trener in coach v mednarodni mreži trenerjev in poslovnih svetovalcev DEVELOR
 • NLP Master Practitioner in NLP Master Coach
 • ECYT – edukator na področjiih joge in osebne rasti